Według prognoz agencji badawczej Technavio, do 2020 roku skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) globalnego rynku cloud computing w szkolnictwie wyższym przekroczy 24 proc. Z analiz agencji MeriTalk wynika natomiast, że dla większości amerykańskich uniwersytetów (69 proc.) głównym bodźcem do wdrożenia chmury jest chęć uzyskania oszczędności. Z kolei dla około połowy badanych przedstawicieli środowisk uniwersyteckich motywem sięgnięcia po technologie chmurowe jest zwiększenie elastyczności, skalowalności oraz szybkości działania systemów uczelnianych.

Najbardziej popularnym i zauważalnym przez użytkowników aspektem wdrażania rozwiązań cloud computing na uczelniach jest korzystanie z aplikacji (Software-as-a-Service).  „Raporty rynkowe jak też nasze obserwacje wskazują, że rosnący popyt na usługi chmurowe w szkolnictwie wyższym w dużej mierze napędzany jest zapotrzebowaniem na edukacyjne treści cyfrowe, ich dogodną dystrybucję online oraz możliwość współpracy zdalnej. Uczelnie poszukują skutecznych i łatwych w użytkowaniu narzędzi do e-learningu” – ocenia Marcin Zmaczyński, dyrektor regionalny Aruba Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej. W mniejszym stopniu uczelnie korzystają obecnie z usług w modelu Infrastructure-as-a-Service.

Jedną z przyczyn powstrzymywania się od inwestycji w rozwiązania chmurowe na uczelniach jest obawa o zmniejszenie zatrudnienia w działach IT. W badaniu Educause „Zmieniające się oblicze dostarczania usług IT w szkolnictwie wyższym” większość ankietowanych uznała jednak, że w ujęciu ogólnym migracja do chmury nie będzie miała zauważalnego wpływu na zwiększenie lub redukcję etatów w ich organizacjach. Tylko w przypadku administratorów systemów i deweloperów aplikacji respondenci ocenili, że popyt na ich pracę może się nieznacznie zmniejszyć. 14 proc. badanych uczelni uznało, że ich zapotrzebowanie na administratorów systemów zmniejszy się, jednocześnie 9 proc. zadeklarowało zamiar utworzenia dla nich nowych stanowisk pracy.

Przedstawiciele środowisk akademickich z rezerwą podchodzą również do kwestii bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności w rozwiązaniach typu cloud computing. Obawy tego typu wyraziło 55 proc. uczelni uczestniczących w badaniu MeriTalk.

Przykładem funkcjonującego w polskim szkolnictwie wyższym rozwiązania chmurowego jest USOSCloud, czyli działający w chmurze Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Został on stworzony przez Uniwersytet Warszawski na potrzeby mazowieckich uczelni.

Źródło: Newseria