.

W USA odnotowano rekordową liczbę ofert pracy w sektorze IT, ponieważ firmy z branży zwiększają zatrudnienie już 18 miesiąc z rzędu – według analizy CompTIA. W maju br. zatrudnienie okazało się wyższe o 22,8 tys. stanowisk, a w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2022 r. o 106,7 tys., co oznacza liczbę o 69 proc. większą niż w anogicznym okresie 2021 r.

Liczba ofert pracy urosła o 52 proc. r/r, do blisko 2,2 mln od stycznia do maja br. (z tym że w maju było już ok. 624 tys.).

Kogo poszukiwano

Posady dla developerów i inżynierów oprogramowania (204,1 tys.) stanowiły prawie jedną trzecią wszystkich ofert pracy w maju br., czyli aż o 77 tys. więcej niż w kwietniu br.

Potrzebowano także wyraźnie większej liczby kierowników projektów IT (38,1 tys.), a kolejne miejsca na liście najbardziej pożądanych specjalizacji zajęli: specjaliści od wsparcia IT (23,3 tys.), inżynierowie i architekci systemów (31,7 tys.) oraz inżynierowie i architekci sieci (30,9 tys.). Dla wszystkich tych pozycji odnotowano większą aktywność rekturacyjną niż miesiąc wcześniej.

Jedna trzecia wszystkich ogłoszeń dotyczyła stanowisk obejmujących nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja.

Rekrutacji w kategorii usług IT i tworzenia oprogramowania na zamówienie było najwięcej w maju br. (+13,1 tys. nowych stanowisk). Wzrost odnotowano także w takich kategoriach, jak przetwarzanie danych, hosting i usługi pokrewne, produkcja komputerów i elektroniki oraz inne usługi, w tym wyszukiwarki. Spadła natomiast liczba miejsc pracy w telekomunikacji.

Zapotrzebowanie na specjalistów IT było spore w kilku branżach, jak usługi profesjonalne, finanse, produkcja, handel detaliczny, opieka zdrowotna, administracji publiczna i edukacja.

Stopa bezrobocia w zawodach technologicznych w USA wzrosła w maju br. do 2,1 proc., przy średniej krajowej wynoszącej 3,6 proc.


Analizę CompTIA oparto na „#JobsReport” amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (BLS).