Raport to kompendium wiedzy o e-biznesie, przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy chcą zarabiać na usługach świadczonych przez Internet oraz drogą elektroniczną. Publikacja pomaga poznać trendy i ocenić, co może opłacać się w ciągu najbliższych kilku lat, a w co raczej nie warto inwestować. Stworzono m.in. obszerny katalog e-usług dla różnych branż, wraz opisem każdej z nich oraz informacjami, jakie są bariery i perspektywy rozwoju. Można także sprawdzić, czy dana usługa jest już oferowana na polskim rynku. Wśród takich, których jeszcze nie ma, wymieniono np. platformy publikacji dokumentów (umożliwiają publikację dokumentów i ich automatyczną konwersję, dostosowującą treści do przeglądarek, integrację z serwisami społecznościowymi) oraz platformy do wspólnego oglądania wideo w tym samym czasie przez wielu użytkowników. Jeśli chodzi o usługi związane z e-handlem, to w polskim Internecie brakuje np. … możliwości doboru ubrań na podstawie zdjęć, ale perspektywy tej działalności oceniono słabo. Zdaniem autorów raportu lepsze prognozy ma m.in. monitoring sprzedaży w serwisach aukcyjnych (polega na śledzeniu i analizowaniu wielkości sprzedaży), choć jest już oferowany. Według przytaczanych danych nastąpi dalszy rozwój e-handlu - do 2016 r. obroty na europejskich rynkach mają zwiększyć się o 77 proc. w porównaniu z 2011 r., do 171 mln euro (dane Forrestera).

Częścią raportu jest także charakterystyka Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 („Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”). Zawiera ona m.in. informacje, jakie są wymagania wobec przedsiębiorców składających wnioski o dotacje, jakie przepisy to regulują.

Raport można pobrać z tej strony.