Pod względem zatrudnienia w sektorze usług dla biznesu Polska jest liderem w Europie. Łącznie w kraju działa blisko 1,1 tys. organizacji o profilu shared service center (SSC/BPO), które zatrudniają ponad 240 tys. osób. Ta liczba będzie dalej dynamicznie rosnąć, bo 90 proc. firm w tej branży zamierza zwiększać zatrudnienie.

Według ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych) największa grupa zatrudnionych w centrach SSC/BPO – 30 proc. – to specjaliści IT, co pokazuje rosnący popyt na outsourcing procesów IT wewnątrz organizacji jak i dla zewnętrznych klientów (ośrodki SSC/BPO działają na rzecz macierzystej organizacji lub tylko dla klientów zewnętrznych lub w modelu hybrydowym). Zajmują się głównie zarządzaniem aplikacjami, infrastrukturą oraz wsparciem.

Jak przekonuje przedstawiciel firmy rekrutacyjnej Michael Page, SSC mają coraz większe znaczenie dla firm. Jest to związane m.in. z postępującą cyfryzacją biznesów. Najwięcej miejsc pracy generują zwłaszcza zagraniczni pracodawcy (ponad 80 proc.), którzy mają 748 centrów w Polsce (dane za I kw. br. – w tym najwięcej firm pochodzi z USA – 237 centra).

Jak podaje ABSL w I kw. 2017 r. zatrudnienie wzrosło o 32 tys. osób względem I kw. 2016 r. Blisko 75 proc. nowych miejsc pracy powstało w centrach zagranicznych.  W 2020 r. w branży powinno pracować ok. 300 tys. osób (roczny wzrost to 15 – 20 proc.). Jednym z czynników są wynagrodzenia pracowników ośrodków SSC/BPO. Według danych Michael Page najmłodsi specjaliści, którzy rozpoczynają karierę, mogą liczyć na wynagrodzenie 3,5–4 tys. zł brutto. Starsi specjaliści w zależności od doświadczenia i specjalizacji zarabiają ok. 8 tys. zł brutto, a kadra menadżerska – od kilkunastu tys. zł w górę.

Źródło: Newseria