Wcześniej kierował w spółce pracą działów Security & Networking oraz IT Integration na stanowisku Chief Technology Officer. Jednostki te odpowiadają za opracowywanie architektury projektów, implementację projektów oraz dostarczanie zaawansowanych usług.  

Karierę rozpoczynał jako absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie na specjalizacji sieci komputerowe. Przez lata pełnił różne funkcje związane z  zarządzaniem i architekturą systemów informatycznych oraz kierował rozwojem systemów IT w branży automotive w Niemczech i Rosji. W 2014 roku dołączył do zespołu VMware jako starszy inżynier wsparcia sprzedaży, a 3 lata później został szefem zespołu inżynierów wsparcia sprzedaży na region Europy Środkowej.  

Mikołaj Wiśniak będzie odpowiadał za wyznaczanie kierunku rozwoju firmy w obszarze technologii, doradztwo strategiczne oraz projekty informatyczne z obszaru transformacji IT i cyberbezpieczeństwa. Będzie także sprawować nadzór nad ciągłością działania i obszarem IT w spółce.  
 

Nasza spółka przez ostatnie lata jest fazie niezwykle intensywnego rozwoju i wzrostu. Chcemy umacniać pozycję doświadczonego dostawcy o wysokich kompetencjach u naszych klientów oraz partnerów biznesowych. Jestem przekonany, że bogate doświadczenie Mikołaja, które do tej pory przyczyniło się do rozwoju firmy w obszarze technologii, przy nowej funkcji w zarządzie i zwiększeniu podległych struktur przyczyni się do osiągnięcia naszych strategicznych planów na przyszłość – powiedział Kacper Konopiński, CEO IT Solution Factor.