W br. firmy zwiększą przede wszystkim inwestycje w rozwiązania do backupu i disaster recovery. Taki zamiar sygnalizowało 65 proc. respondentów – informuje Xopero w raporcie "Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach". Przedsiębiorcy deklarują również, że wydadzą więcej niż w ub.r. na antywirusy i antyspyware (48 proc.), fizyczne zabezpieczenia (40 proc.) oraz ochronę w chmurze (22 proc.). Marginalne znaczenie jak się okazuje ma m.in. ochrona poczty i szyfrowanie danych w laptopach (po 1 proc. wskazań).

Ponad 40 proc. przedsiębiorców doświadczyło narażenia danych z winy pracownika. To zapewne jeden z powodów wzrostu zainteresowania szkoleniami pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa – w tym roku zamierza je przeprowadzić ponad 80 proc. przedsiębiorców, a 45 proc. rozbuduje budżety na ten cel.

Ponieważ w razie awarii spore koszty generuje brak dostępu do usług, to według szacunku podawanego przez firmę 1 dol. wydany na plan odtwarzania awaryjnego (BCP) przynosi 4 dol. oszczędności w przypadku wystąpienia awarii.

Co do zagrożeń, to w tym roku zdaniem Xopero można spodziewać się coraz bardziej wyrafinowanych i ukierunkowanych ataków typu ransomware. W wyniku rozwoju rynku Internetu rzeczy wzrośnie również ilość ataków DdoS, polegających na blokowaniu dostępu do urządzeń poprzez zwiększony ruch.
Przewidywany jest także rozwój praktycznego zastosowania blockchain, większe zainteresowanie tokenami sprzętowymi w ramach podwójnego uwierzytelniania, a także wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w ochronie IT, m.in. do monitoringu i szybszego wykrywania niebezpieczeństw.