W III kw. 2021 r. w regionie EMEA wartość kontraktów w segmencie usług: IT as-a-service oraz usług zarządzanych łącznie wyniosła w sumie 6,5 mld dol., co oznacza wzrost o 36 proc. – według danych ISG (Information Services Group).

W segmencie IT as-a-service, gdzie klasyfikowane są usługi chmurowe, wzrost wyniósł 59 proc., do 3,3 mld dol. Dane obejmują roczną sumę kontraktów (ACV) o wartości od 5 mln dol. w górę. Zwłaszcza popyt na IaaS i SaaS pozostaje duży.

„W regionie wolniej niż gdzie indziej następuje transformacja do chmury, ze względu na obawy związane z prywatnością i bezpieczeństwem, ale wydaje się, że te obawy słabną, ponieważ firmy przyspieszają swoją cyfrową transformację” – uważa Steve Hall, partner i prezes ISG EMEA.

W przypadku usług zarządzanych (+19 proc. r/r) silny jest sektor finansowy, widać słabość w produkcji, co zdaniem analityków wynika z tego, że ożywienie gospodarcze w Europie pozostaje niestabilne.