Niesprzyjająca koniunktura na rynku zamówień publicznych, coraz groźniejsze ataki hakerskie oraz rosnąca popularność usług chmurowych i bezpieczeństwa to jedne z najważniejszych tematów, o których mówiła branża IT w 2017 r. – według Integrated Solutions.

Integrator przytacza dane IDC, z których wynika, że polskie przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z usług cloud computingu. Mianowicie do 2021 r. rynek ten w Polsce wzrośnie z 175 mln dol. (w 2016 r.) do 412,7 mld dol., co oznacza średni roczny wzrost (CAGR) o 18,8 proc.

Eksperci podkreślają również rosnące znaczenie zaawansowanych funkcji chmury, takich jak elastyczne udostępnianie serwerów, zautomatyzowane zarządzanie czy bezpieczne przechowywanie danych. Równolegle z cloud computingiem rośnie rynek big data – masowej kompilacji i analizy pozornie niepowiązanych ze sobą danych.  Mariusz Chudy, wiceprezes Integrated Solutions z grupy Orange Polska, zapewnia, że spółka odnotowuje bardzo dynamiczny wzrost liczby klientów stawiających na rozwiązania chmurowe.

 

Rynek publiczny: możliwy wysyp projektów

Zamrożenie wielu przetargów na rynku publicznym uderzyło we wszystkie firmy oferujące usługi IT dla tego sektora. Mniejsza liczba zamówień wymusiła niższe marże na projektach. Jednak rynek przetargów ICT może pochwalić się wzrostem zamówień o 33 proc. r/r (dane Barometru Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji).

Wartość projektów realizowanych w tym obszarze od stycznia do października 2017 r. wyniosła 5,42 mld zł. Najczęściej przetargi dotyczyły dostawy i dzierżawy komputerów, serwerów, oprogramowania, czy dostawy akcesoriów biurowych.

Polska do 2020 r. musi wykorzystać duże środki unijne, w tym 2,2 mld euro w samym programie Polska Cyfrowa. Oznacza to, że najbliższe lata mogą przynieść wysyp wartościowych projektów.

 

Rok zagrożeń

Rok 2017 był okresem intensywnego rozwoju oprogramowania ransomware oraz zwiększonej ilości ataków hakerskich. Według Kaspersky'ego w 2017 r. 65 proc. firm padło ofiarą ataku ransomware.

Ważną kwestią pozostają zagrożenia wewnętrzne, sami pracownicy na co dzień korzystający w pracy z prywatnych urządzeń mobilnych. Integrated Solutions zaobserwowało, że w wzrosło zapotrzebowanie na rozwiązania bezpieczeństwa IT, które umożliwiają m.in. spełnienie rozmaitych wymagań dotyczących zabezpieczeń i zachowania zgodności z przepisami. Poszukiwane były też mechanizmy szyfrowania danych w chmurze oraz kontroli dostępu do nich.

W przypadku wykorzystywania prywatnych urządzeń do celów służbowych, dla wielu organizacji jednym z priorytetów było objęcie urządzeń mobilnych systemami MDM (Mobile Device Management).

– W 2018 r. atakujący prawdopodobnie zmienią metodologię włamań. Zamiast wykradać dane, będą naruszać ich integralność. Ten rodzaj ataku będzie miał na celu naruszenie reputacji organizacji poprzez zakwestionowanie wiarygodności posiadanych przez nią danych – przewiduje Mariusz Chudy.

Dodatkowo jego zdaniem bezpieczeństwu wielu firm zagroziła niewystarczająca liczba specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, co skłoniło je do skorzystania z outsourcingu.

Jednak nadal wśród polskich firm panuje przekonanie, że bezpieczeństwo może zapewnić zakup oprogramowania antywirusowego czy sprzętowego firewalla. Często o wyborze decyduje cena.

Jak podkreślają eksperci z Integrated Solutions, bez cyklicznych testów infrastruktury oraz systemów czujność organizacji może zostać uśpiona pozornym zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa, a realne zagrożenie nadal nie zostanie wykryte. Podobnie jest przy wyborze niewłaściwego dostawcy usług bezpieczeństwa.
 
 

Powolny rozwój polskiego Internetu rzeczy

Internet rzeczy to koncepcja, wedle której urządzenia (m.in. sprzęt AGD, RTV, oświetlenie, samochody) mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci.

W prognozie Gartnera liczba urządzeń IoT podłączonych do sieci w 2020 r. osiągnie poziom 21 mld, co oznacza, że rozpoczęła się era Przemysłu 4.0. – automatyzacji wielu procesów.

Według prognoz dla Polski największą wartość będzie miał rynek monitorowania pojazdów, smart grid (przesyłanie energii) oraz produkcji. Na uwagę zasługuje także rozwój inteligentnych miast, które umożliwia integrację usług z obszaru IoT z infrastrukturą miast (np. wdrożenia monitoringu zużycia wody, oświetleniem miejskim).

 

2018: Rok AI i cyfryzacji

„Najważniejsze trendy na przyszły rok to przede wszystkim coraz szersze zastosowanie sztucznej inteligencji (AI). Szczególnie w aplikacjach i ich sposobie komunikowania się z użytkownikiem, a także w analityce i automatyzacji procesów w firmach (RPA – Robotic Process Automation). Kolejne trendy można określić mianem 'digital', to coraz mocniejsze przenikanie świata fizycznego i cyfrowego. Wszystkie zasoby, interakcje z klientem czy urządzeniami będą na coraz większą skalę przenosiły się do świata cyfrowego. To z kolei spowoduje, że firmy i pojedynczy użytkownicy będą dużo bardziej  narażeni na cyberataki niż obecnie, będą one coraz częstsze i coraz bardziej skuteczne, narażając firmy na straty” – prognozuje Mariusz Chudy.