Wzrost zapasów w IV kw., 2010 r. zaskoczył analityków, którzy spodziewali się raczej czyszczenia magazynów. Według wyliczeń iSuppli producenci mikroprocesorów na koniec ub. roku zgromadzili zapasy towaru wystarczające na 83,6 dnia, tj. o 5,5 dnia więcej niż w III kw. 2010 r. Zdaniem ekspertów iSuppli jest to wysoki wzrost, który może doprowadzić do spadku cen, a co za tym idzie mniejszych przychodów dostawców. Szacuje się, że wartość sprzedaży mikroprocesorów w 2011 r. zwiększy się o 5,6 proc., co oznacza że dynamika wzrostu będzie sześciokrotnie mniejsza niż w 2010 r.