Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego przyjął złożone przez iSource zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej do kwoty 1,905 mln zł. Wstrzymał również do 29 października 2019 r. wykonanie decyzji w części dotyczącej odsetek za zwłokę, naliczonych za okres trwania postępowania we wskazanej kwocie – poinformowała ABC Data, która kontroluje spółkę iSource.

Zabezpieczenie jest związane z decyzją IAS ws. VAT za I poł. 2013 r. dotyczącą iSource, na kwotę 11,6 mln zł (bez odsetek) oraz z przyjęciem przez mazowiecki urząd skarbowy na początku grudnia br. zabezpieczenia należności w postaci gwarancji bankowej do sumy 15,2 mln zł.

W ocenie ABC Daty naczelnik DMUS błędnie zinterpretował okoliczności, w jakich toczyło się postępowanie podatkowe dotyczące spółki zależnej. W rezultacie uznał, że do zobowiązania podatkowego iSource, określonego w decyzji, należy doliczyć również odsetki za zwłokę w kwocie 1,9 mln zł (co daje w sumie 17,1 mln zł), mimo że – jak zapewnia ABC Data – postępowanie uległo wydłużeniu nie z winy iSource.

Tym samym zabezpieczenie pozwoli uniknąć zapłaty przez iSource zobowiązania określonego w decyzji plus odsetki (w sumie 17,1 mln zł) ze środków własnych. Decyzja została zaskarżona przez spółkę w WSA.

Według ABC Data i iSource decyzja organu pierwszej instancji ws. zobowiązania VAT za I poł. 2013 r. nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym.