Polskie przedstawicielstwo IBM-a otrzymało certyfikat ISO 9001:2000. System zarządzania jakością (oparty na bazach QMX firmy Lotus) stosowany w firmie został poddany ocenie i uznany za zgodny z wymaganiami najnowszego wydania tej międzynarodowej normy jakości. Audyt systemu jakości przeprowadziła firma BVQI (Bureau Veritas Quality International).
Certyfikat obejmuje wszelką działalność związaną z dostarczaniem technik informatycznych, włączając w to projektowanie, marketing, sprzedaż, usługi wsparcia, instalację i obsługę systemów komputerowych (sprzętu i oprogramowania), a także świadczenie usług informatycznych i usług konsultingowych w zakresie technik informatycznych.
Nowa norma ISO 9001:2000 została wprowadzona w grudniu 2000. Zastąpiła trzy stosowane dotychczas (wydane w 1994 r.): ISO 9001 (model zapewnienia jakości w projektowaniu, planach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie), ISO 9002 (z wyłączeniem projektowania) i ISO 9003 (kontrola i badania końcowe).