Światowe wydatki na Internet rzeczy sięgną 1,1 mld dol. w 2023 r., wobec 726 mln dol. w 2019 r. – prognozuje IDC. Oznacza to, że inwestycje będą rosnąć średnio o 12,6 proc. co roku w latach 2019 – 2023. Kwoty te obejmują sprzęt, oprogramowanie i usługi. 

Wyzwaniem organizacji jest jednak znalezienie rozwiązań, które pomogą im zarządzać, przetwarzać i analizować dane generowane ze wszystkich połączonych systemów – twierdzi analityk.

Na co pójdą inwestycje

Najwięcej na IoT będą wydawać takie sektory jak produkcja dyskretna (surowców, komponentów), produkcja procesowa (gotowych rzeczy) oraz transport. Łącznie te trzy branże będą odpowiadać za prawie jedną trzecią całkowitych wydatków w 2023 r. 

W przemyśle systemy IoT będą wdrażane głównie do operacji związanych produkcją (12,6 proc. globalnych wydatków na IoT w 2023 r.) i zarządzanie zasobami produkcyjnymi (5,6 proc.), podczas gdy transport zainwestuje przede wszystkim w monitoring przewozów (5,4 proc.).

Niemałym rynkiem dla IoT będzie segment konsumencki. Dotyczy to przede wszystkim rozwiązań smart home (5,6 proc. inwestycji w IoT w 2023 r.) i połączonych pojazdów (3,9 proc.). Przy przewidywanym najszybszym tempie wzrostu we wszystkich branżach w ciągu najbliższych 5 lat (średnio 16,8 proc. co roku), rynek konsumencki może wyprzedzić produkcję dyskretną, stając się największym rynkiem wydatków IoT do 2023 r.

Usługi największym rynkiem

Usługi IoT będą generować największe obroty do 2023 r., wyprzedzając w 2019 r. wydatki na sprzęt. Łącznie te dwie kategorie odpowiadają za około dwie trzecie wszystkich nakładów na Internet rzeczy. 

Największe wpływy powinny zapewnić integratorom tradycyjne usługi informatyczne i instalacyjne, jak również usługi świadczone na bieżąco, jak i dostarczanie treści. W przypadku sprzętu środki pójdą głównie o zakup modułów i czujników. Oprogramowanie będzie najszybciej rozwijającą się kategorią (średnio +15,3 proc. co roku), zwłaszcza ze względu na opłaty za aplikacje i koszty analityki.

Firmy coraz częściej będą wdrażać w chmurze oprogramowanie związane z Internetem rzeczy, w tym aplikacje analityczne i platformy IoT. Do 2023 r. prawie jedna trzecia wydatków na oprogramowanie IoT zostanie przeznaczona na wdrożenie w chmurze publicznej, w porównaniu z mniej niż 20 proc. w 2018 r.