Z raportu „Dojrzałość technologiczna polskich firm”, wydanego przez S&T, HPE i Infor wynika, że polskie przedsiębiorstwa w latach 2020-2021 będą inwestować zwłaszcza w informatyzację procesów logistycznych i obsługę sprzedaży. Na liście priorytetów znajdują się także kwestie bezpieczeństwa, ochrony informacji i analityki. Jednocześnie, ponad połowa polskich firm twierdzi, że nie ma wystarczającego budżetu na wszystkie zaplanowane inwestycje w IT. Co czwarta firma zamierza też przeznaczyć środki na inwestycje w zarządzanie, planowanie i monitorowanie produkcji.

Kolejne obszary, które chcą informatyzować polskie firmy:

– 15 proc. badanych zapowiedziało inwestycje w informatyzację zarządzania zasobami ludzkimi
– 18 proc. – w obsługę klienta
– 15 proc. – jako najważniejszy obszar inwestycji w cyfryzację wskazało zarządzanie zasobami ludzkimi
– 14 proc. – wymieniło marketing
– 12 proc. – utrzymanie ruchu i zarządzania majątkiem.

Ostatnie dane o rosnącej inflacji i zwiększającej się presji płacowej wskazują, że rodzime przedsiębiorstwa  będą musiały  w znacznie większym niż dotychczas stopniu skoncentrować się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. To jedyny sposób na  utrzymanie  efektywności kosztowej, a tym samym swojej konkurencyjności na rynku – mówi Maurycy Pałkiewicz, członek zarządu S&T.

Czy firmy stać na informatyzację?

Ponad połowa (59 proc.) respondentów z przebadanych polskich firm twierdzi, że te nie posiadają one wystarczającego budżetu na wszystkie planowane inwestycje w IT. Menedżerowie zamierzają więc realizować zaplanowane projekty stopniowo. Zaledwie jedna trzecia respondentów przyznała, że dysponuje budżetem na narzędzia cyfrowe, który wyczerpuje potrzeby organizacji, w której pracują. Jednak 11 proc. firm z uwagi na brak wymaganego budżetu nie jest w stanie wdrażać nowych technologii, aby były efektywne i spełniały swoje zadania.

– Pamiętajmy jednak, że transformacja cyfrowa, niezależnie jakich obszarów dotyczy, oznacza głęboką zmianę organizacyjną dla przedsiębiorstwa i często koszt jej przeprowadzenia jest dużo wyższy niż ten wynikający wprost z zakupu technologii – dodaje Maurycy Pałkiewicz.

 

Budżety polskich firm na inwestycje IT na 2020 r.

– 52 proc. – deklaruje wydatki mniejsze niż 1 mln zł
– 16 proc. – od 1-3 mln zł
– 9 proc. – 3-5 mln zł
– 6 proc.  5-10 mln zł
– 17 proc. – powyżej 10 mln zł.

 

– Obok możliwości finansowych, wyzwaniem dla polskich firm jest także weryfikacja stanu posiadania określonych rozwiązań technologicznych i możliwości ich integracji z nowymi, a także podjęcie próby oszacowania oczekiwanego zwrotu – komentuje Adam Tomczak, Central Europe SMB Sales Leader, Hewlett Packard Enterprise. – Od wiarygodnej oceny statusu quo zależy, czy inwestowane w rozwój środki przyniosą optymalne efekty – niezależnie od tego czy planujemy wydać milion złotych, czy dziesięć.

 

Raport “Dojrzałość technologiczna polskich firm”, opublikowany przez S&T, Hewlett Packard Enterprise i Infor, powstał w oparciu o badanie opinii menedżerów w polskich przedsiębiorstwach, przeprowadzone przez IDG we wrześniu i październiku 2019 r.