Firma OEX E-Business, wchodząca w skład grupy kapitałowej OEX, nabyła mniejszościowy pakiet udziałów NextBuy. Spółka ta oferuje cyfrową platformę zakupową łączącą kupców i dostawców. Działa ona w technologii chmurowej, w modelu SaaS.

„Akwizycja jest kolejnym etapem realizacji strategii budowania kompleksowej oferty Grupy OEX w obszarze E-biznes. Do oferowanych już usług dokładamy nowoczesną technologię, która pozwoli klientom B2B optymalizować proces zakupowy w firmie i usprawniać zarządzanie wydatkami. Rozwiązanie to będziemy stosować do obsługi klientów również w naszej Grupie” – powiedział Artur Wojtaszek, prezes spółki OEX E-Business i członek zarządu OEX S.A.

NextBuy zamierza przeznaczyć środki pozyskane w wyniku transakcji na rozwój technologii i funkcjonalności systemu.