Chodzi o nieprzekazanie raportu finansowego za miniony kwartał w terminie do 45 dni od jego zakończenia. Spółka zapowiadała publikację sprawozdania w dniu 14 lutego, ale datę zmieniono na 5 marca. InwazjaPC wyjaśnia, że opóźnienie wynikło z przyczyn niezależnych od firmy, a mianowicie podmiot zewnętrzny nie dostarczył na czas potrzebnych informacji finansowych (nie ujawniono, o jaką organizację chodzi). O tym, że danych nie będzie w terminie, zarząd dowiedział się dopiero 13 lutego.