Lista podmiotów i osób, którym InwazjaPC jest winna pieniądze, liczy 128 pozycji. Do połowy maja zainteresowani mogli zgłaszać w kieleckim Sądzie Rejonowym swój sprzeciw dotyczący spisu (zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym), ale protestów nie było. Z informacji, do których dotarliśmy wynika, że suma zgłoszonych wierzytelności jest wyższa niż wartość majątku, jaki jeszcze pozostał spółce. Syndyk zakończyła już jego wycenę. Niedawno rozpoczęła się wyprzedaż w celu zaspokojenia wierzycieli. W pierwszej kolejności pozyskane środki będą pokrywać bieżące koszty. Następni mogą liczyć na pieniądze byli pracownicy oraz ZUS (tzw. II kategoria zaspokojenia), a potem ograny skarbowe (III kategoria).

Według sprawozdania finansowego z ub. roku, na dzień 30 września 2012 r., InwazjaPC miała 23,3 mln zł długów.