Spotkanie odbędzie się w jednej z wrocławskich kancelarii notarialnych. Projekt uchwał przewiduje m.in. udzielenie absolutorium prezesowi spółki, Krzysztofowi Sewerynowi, wiceprezesowi, Andrzejowi Sewerynowi oraz członkom rady nadzorczej za I rok obrotowy (13 sierpnia 2010 r. – 31 grudnia 2011 r.). Udziałowcy mają zatwierdzić także sprawozdanie finansowe. W minionym roku obrotowym InwazjaPC miała 10,6 mln zł straty netto. Zostaną pokryte z zysków w następnych latach – taką decyzję przewiduje jedna z uchwał.

Walne zgromadzenie ma także podjęć decyzję o dalszym istnieniu spółki, ponieważ strata przewyższa sumę kapitałów zapasowego, rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego. Zarząd rekomenduje głosowanie na „tak”, co w praktyce oznacza, że uchwała przejdzie.

„Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki InwazjaPC S.A. uzasadniają przede wszystkim dwa najważniejsze fakty: znaczne zaawansowanie procesu restrukturyzacji ukierunkowane na odzyskanie rentowności oraz to, iż kontynuacja działalności pozwoli na wywiązanie się z przyszłych zobowiązań układowych, w przypadku zawarcia układu.”
–  przekonuje kierownictwo InwazjiPC. Spółka w końcu marca złożyła w sądzie wniosek o upadłość układową w związku z niewypłacalnością. Zarząd obiecuje, że spłaci wierzycieli w ramach układu z nadwyżek wygenerowanych w wyniku realizowanego planu naprawczego oraz konwersji części długów na akcje (na poziomie ok. 20 proc. kapitału zakładowego, który ma wzrosnąć do 4,6 mln zł z obecnych 3,1 mln zł). 

– W ciągu pół roku pozyskamy ok. 7 mln zł – powiedział CRN Polska prezes InwazjiPC Krzysztof Seweryn – Do kwot ze sprzedaży nieruchomości i emisji akcji, o których wspominałem poprzednio, dojdą m.in. środki ze zwrotu podatku VAT i CIT, a także odzyskane należności.

Zgodnie z informacją przekazaną w ubiegłym tygodniu, InwazjaPC zamierza pozyskać 1,5 mln zł z nowej emisji akcji, które będą oferowane po 10 gr (czyli do nabycia jest 15 mln papierów), a zatem po cenie dwa razy wyższej w stosunku do aktualnego kursu giełdowego (5 gr). Będzie to emisja prywatna, tj. skierowana do wybranych podmiotów. – Będą to osoby i instytucje. W tej chwili mamy chętnych już na 3/4 emisji – ujawnił szef spółki. Głównym udziałowcem InwazjiPC jest obecnie Krzysztof Seweryn (ma ponad 58 proc. kapitału).

Według prezesa są duże szanse na zawarcie układu, a decyzja sądu powinna zapaść w ciągu najbliższych kilku tygodni. – W ramach układu zwrócimy wierzycielom 11 mln zł w ciągu 4 lat

– zapowiada Krzysztof Seweryn. Poinformował, że jak dotąd do sądu zgłosiło się 6 wierzycieli spółki.