SoftBlue za 0,5 mln zł sfinalizował transakcję zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL.pl. Tym samym nabył prawa do całości biznesu firmy telekomunikacyjnej, która działa od 2005 r. i świadczy usługi VoIP, telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego dostępu do internetu. Dysponuje wirtualną centralą VPBX, która umożliwia korzystanie z usługi komunikacyjnej w chmurze.

SoftBlue przejął pracowników i kontakty easyCALL.pl, także te z dużymi markami, jak Netia i Orange.

Po trzech kwartałach 2020 easyCALL.pl miał ponad 7,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. To ponad dwa razy więcej, niż osiągnęła bydgoska firma, która kupuje ten biznes.

Dotychczas SoftBlue koncentrował się oprogramowaniu i internecie rzeczy (m.in. rozwiązania IoT dla przemysłu). Dzięki nowemu zakupowi wchodzi w biznes telekomunikacyjny. Zajmie się teraz tworzeniem i dostarczeniem rozwiązań dla tego obszaru.

SoftBlue działa od 17 lat, projektuje, tworzy i wdraża aplikacje biznesowe przystosowane do specyfiki klienta. Przeprowadza też m.in. migracje i integracje. Ma status centrum BR nadany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Przejęcie IT w medycynie

To kolejny zakup SoftBlue. W lipcu br. firma przejęła udziały w Inventionmed (za 11,9 mln zł), która dostarcza rozwiązania informatyczne dla medycyny oraz VR i AR.

Koszty w projektach. Przychody będą później

W III kw. 2020 r. przychody netto ze sprzedaży SoftBlue spadły o połowę, do 640 tys. zł. Spółka miał 123 tys. z straty, podczas gdy w III kw. 2019 r. był zysk 353 tys. zł.

Zarząd wyjaśnia wyniki dużymi koszty związanymi m.in. z realizacją zamówienia publicznego – wartego 2 mln zł projektu dla Ministerstwa Cyfryzacji z 2019 r. (usługi wsparcia technicznego dla projektu Kronik@), z którego przychody zostaną osiągnięte w późniejszych okresach.

„Podobna sytuacja istnieje w kilku innych równoległych projektach, gdzie trwa etap realizacji i w związku z tym są ponoszone koszty, a przychód będzie osiągnięty w kolejnych kwartałach” – twierdzi zarząd.

Po trzech kwartałach 2020 r. SoftBlue osiągnąl w sumie wyższe przychody niż w analogicznym okresie ub.r.: 3,22 mln zł wobec 2,18 mln zł oraz 554 tys. zł zysku w porównaniu ze stratą przed rokiem (-1,23 mln zł).