MCI Management – fundusz venture capital – na swojej stronie WWW uruchomił Internetowe Centrum Przedsiębiorczości. Centrum przeznaczone jest dla osób z pomysłami na nowe przedsięwzięcia biznesowe z branży IT lub Internetu, a także dla osób, które zarządzają już istniejącymi firmami i starają się pozyskać kapitał na ich rozwój. Zgłaszane projekty są badane oraz oceniane przez zespół fachowców i na tej podstawie kwalifikowane do realizacji. MCI planuje zainwestować w tym roku 20 mln złotych w najlepsze przedsięwzięcia, a także udzielać wsparcia pomysłodawcom w zakresie know-how, doświadczenia oraz posiadanych kontaktów biznesowych.
Rejestracja nowego projektu jest w całości koordynowana na stronie MCI. W Internetowym Centrum Przedsiębiorczości można znaleźć formularz służący do zarejestrowania nowych projektów. Przygotowano tam gotowe wzory opisu przedsięwzięcia, modelu finansowego i CV w celu zaprezentowania własnych osiągnięć zawodowych. Dostępny jest też szczegółowy schemat procesu inwestycyjnego oraz kryteria inwestycyjne MCI. Osoby, które zarejestrowały projekt mogą na bieżąco sprawdzać status jego analizy i aktywnie uczestniczyć w procesie weryfikacji. Każdy zgłaszany projekt jest objęty klauzulą poufności, w ramach której MCI zobowiązuje się do nieujawniania informacji dotyczących zarejestrowanych projektów oraz do niewykorzystywania ich dla celów własnych.