Dynamiczny rozwój IoT będzie widoczny zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym, inteligentnych liczników energii i elektroniki użytkowej – przewiduje Ericsson Mobility Report. W 2021 r. 28 mld różnego typu urządzeń będzie połączonych z siecią. Najwięcej nowych urządzeń IoT w latach 2015-2021 pojawi się w Europie Zachodniej, głównie dzięki inteligentnym licznikom prądu i samochodom podłączonym do Internetu.

Gwałtowny wzrost dotyczy przede wszystkim komórkowych urządzeń IoT, których do 2021 r. przybędzie aż 1,1 mld. To czterokrotnie więcej w porównaniu do liczby tych urządzeń obecnie. Czynniki odpowiadające za wzrost to m.in. rosnące wymagania przemysłu, pojawiające się nowe sposoby wykorzystania urządzeń IoT i postępująca standaryzacja.

Udział połączeń LTE w tym segmencie urządzeń IoT wynosi obecnie 5 proc. Rozwój tej kategorii urządzeń IoT jest możliwy dzięki zwiększeniu funkcjonalności istniejących sieci LTE oraz możliwościom sieci 5G, których komercyjne zastosowanie planowane jest na 2020 rok. Czynniki te staną się motorem napędowym do opracowania nowych sposobów wykorzystania urządzeń IoT.

Według Ericssona urządzenia IoT można podzielić na dwie grupy, różniące się charakterystyką działania: Massive IoT i Critical IoT.

Urządzenia Massive IoT charakteryzują się wysokim wolumenem połączeń, niskimi kosztami produkcji, małym zużyciem energii i małymi porcjami przesyłanych danych. Do tej grupy należą głównie czujniki w budynkach i inteligentne liczniki energii.

Cechy urządzeń Critical IoT to wysoka niezawodność i brak opóźnień w przesyłaniu danych. Sprzęt tego typu jest wykorzystywany przede wszystkim w autonomicznych pojazdach, przemysłowych urządzeniach produkcyjnych oraz w sektorze medycznym (np. operacje wykonywane zdalnie). 

Według Ericssona liczba subskrypcji smartfonów ciągle rośnie. W III kw. 2016 r. przewyższy liczbę subskrypcji tradycyjnych telefonów komórkowych. Do 2021 r. ulegnie niemal podwojeniu, do 6,3 mld, z 3,4 mld obecnie. Jak wynika z raportu, obecna liczba subskrybentów mobilnych (unikalnych użytkowników) wynosi 5 mld.