Wartość rynku internetu rzeczy podwoi się w najbliższych latach – według prognozy MarketsandMarkets. Przewiduje się, że wydatki na sprzęt, oprogramowanie i usługi zwiększą się globalnie z 300,3 mld dol. w 2021 r. do 650,5 mld dol. do 2026 r. Taka skala przekłada się na roczny wzrost przeciętnie o 16,7 proc.

Jako czynniki wzrostu wymieniono takie elementy, jak dostęp do tanich czujników o niskim poborze mocy, dostępność szybkich połączeń oraz szersze wykorzystanie chmury.

Ponadto spodziewanych jest więcej projektów dotyczących inteligentnych miast. Lukratywane możliwości dla dostawców ma zapewnić także coraz większa liczba połączonych urządzeń oraz 5G, które powinno pomóc we wdrażaniu IoT.

Niestandardowe usługi szansą dla integratorów

Według prognozy usługi będzie cechował największy wzrost wydatków w okresie prognozy. Zdaniem analityków integratorzy w oparciu o IoT mają ogromne możliwości dostarczania usług o wartości dodanej w różnych branżach. Oczekuje się, że ekosystem partnerski odnotuje wysoki wzrost dzięki niestandardowym usługom i utrzymaniu oprogramowania.

Trzeba uświadomić użytkownikom korzyści

Na rynek usług IoT składają się usługi profesjonalne i usługi zarządzane.

Obecnie, jak stwierdzono, firmy skupiają się na integracji nowych usług i rozwiązań IoT z istniejącą infrastrukturą. Muszą więc mieć szczegółowe informacje na temat usług IoT. Ponadto organizacje powinny być świadome wszystkich korzyści dla pracowników i klientów dzięki tym usługom – zauważa MarketsandMarkets.