W dniu 3 czerwca sąd gospodarczy wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Internet Group. Zgodził się na możliwość zawarcia układu, pozbawiając grupę zarządu nad majątkiem. W miejsce syndyka powołano zarządcę. 

Likwidacji spółki chciał BRE Bank, który jest największym wierzycielem Internet Group, jednak sąd odrzucił jego wniosek. Inni wierzyciele, jak HRO Center i Interactive Marketing Partner, byli zainteresowani zawarciem układu. Takie rozwiązanie poparł również syndyk, który stwierdził, że Internet Group wykazała „w sposób nie budzący wątpliwości”, iż dla wierzycieli bardziej korzystny jest układ niż upadłość likwidacyjna. Internet Group przedstawiła zmodyfikowane propozycje układowe, co zapewne również wpłynęło na zmianę postanowienia sądu.

W końcu 2010 r. wartość wierzytelności spółki przekraczała 100 mln zł. Decyzję o upadłości likwidacyjnej sąd podjął w październiku ub. roku.

Wiadomość o najnowszej decyzji sądu podano w piątek 3 czerwca po południu. W poniedziałek 6 czerwca popyt na akcje upadłej firmy bił rekordy. Papiery Internet Group podrożały o 117 proc., osiągając cenę 37 gr.