Decyzję wydano 18 października. Uprawomocni się w ciągu 7 dni. Prezes spółki, Jan Ryszard Wojciechowski, zamierza odwołać się od decyzji sądu w celu zamiany upadłości likwidacyjnej na układową (wniosek o upadłość układową spółka złożyła już w sierpniu br.). Prezes poinformował, że prowadzone są rozmowy z inwestorami, zainteresowanymi wejściem w struktury grupy. Przygotowany został również plan restrukturyzacji.

Sąd wezwał wierzycieli Internet Group, aby w terminie 6 tygodni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Największym wierzycielem Internet Group jest BRE Bank, który oczekuje spłaty ok. 100 mln zł.

Internet Group jest holdingiem spółek wyspecjalizowanych w projektowaniu i wdrażaniu programów marketingowych wspierających sprzedaż.

W II kw. 2010 r. holding miał 4,19 mln zł straty netto wobec 2,07 mln straty rok wcześniej. Przychody wyniosły 17,7 mln zł, podczas gdy rok temu sięgały 49,5 mln zł.

Po ogłoszeniu informacji o upadłości likwidacyjnej akcje IGroup potaniały o ok. 30 proc. do 51 gr za sztukę.