Copact zakończył integrację sieci korporacyjnej LAN/WAN w Inter-Cars. Sieć obsługuje około 400 użytkowników. Wartość kontraktu wyniosła 1,4 mln zł. Do jego realizacji integrator wykorzystał urządzenia Enterasys Networks. W siedzibie firmy został zainstalowany router SSR 8000. Główny punkt dostępowy składa się z dwóch przełączników Smart Switch 6000. W oddziałach znajdują się routery SSR 2000 i SSR 600. Każdy z ośmiu oddziałów połączony jest z centralą dwoma łączami Frame Relay i jednym ISDN. W trakcie prac rozszerzono sieć o usługę przesyłania głosu przez protokół IP (Voice over IP). Sieć zarządzana jest przez system NetSight.