Temat zmian w programie partnerskim
Intel Security poruszyliśmy na crn.pl w lutym bieżącego roku. Ich
celem w pierwszej fazie było uproszczenie zasad i poprzez to
zachęcenie partnerów do ściślejszej współpracy z
producentem.

Ulepszenia drugiego etapu obejmują:

 

eliminację Tiered Pricing – rezygnacja
z poziomów cenowych pozwala Intel Security zaalokować fundusze na
potrzeby programów, które poprawiają poziom marży partnerów.

 

ulepszoną i uproszczoną rejestrację
projektów
– partnerzy są nagradzani w oparciu o posiadany poziom w
ramach programu Intel Security Partner Program poprzez ograniczenie
rejestracji projektów do jednego partnera dla każdej zatwierdzonej
potencjalnej sprzedaży. Upraszcza to również proces rejestracji
projektów dzięki korzystaniu z jednego formularza rejestracji.

 

nową formę Teaming Plan
inwestowanie w tych partnerów, którzy angażują się w budowanie
kompetencji w ramach Intel Security oraz w tworzenie wartości
dodanej w projektach opartych na technologii producenta.

 

dodatkowe korzyści z partnerstwa
zapewnienie dodatkowych czynników motywacyjnych na poziomie programu
partnerskiego poprzez większy rabat dla partnerów w miarę
osiągania przez nich kolejnych poziomów partnerstwa przy realizacji
zakupów odnowień wsparcia technicznego dla użytkowników
końcowych.

 

zmiany nazw poziomów partnerskich
nowe nazwy poziomów partnerskich Platinum, Gold oraz Silver łatwiej
i bardziej standardowo określają i klasyfikują oferty z różnych
poziomów.

 

 

Wszystkie obecne zmiany to część
18-miesięcznego wieloetapowego planu rozwoju i uproszczenia naszego
programu. Ostatni etap rozpocznie się w styczniu 2016 roku i skupi
się na obniżeniu kosztów współpracy z Intel Security i
zapewnieniu wyższych marż netto dla dystrybutorów i sprzedawców
Intel Security
– skomentował Arkadiusz Krawczyk, Country Manager Intel
Security w Polsce.