Nabywcą większości udziałów (51 proc.) będzie fundusz TPG. Intel zachowa 49 proc. Całą spółkę Intel Security wyceniono na 4,2 mld dol. (wycena obejmuje zadłużenie). Powstała ona w oparciu o przejętą w 2010 r. firmę McAfee. Producent czipów zapłacił wówczas 7,7 mld dol. za 100 proc. akcji. Chciał zintegrować rozwiązania bezpieczeństwa w swoich procesorach, ale niewiele wyszło z tych planów. Ponadto spadek sprzedaży PC zmniejszył bazę tradycyjnych klientów. W I poł. 2016 r. przychody Intel Security wyniosły 1,1 mld dol., o 11 proc. więcej niż w ub.r.

Po zakończeniu transakcji z TPG, co ma nastąpić w II kw. 2017 r., Intel Security powróci do marki McAfee. Niedawno jej twórca, John McAfee, pozwał Intela domagając się przywrócenia swojego prawa do posługiwania się tą nazwą.

Pogłoski o zamiarze sprzedaży Intel Security pojawiły się kilka miesięcy temu. Intel ujawnił, że TPG zainteresował się zakupem dywizji bezpieczeństwa już w ub.r. Fundusz zainwestował wcześniej 120 mln dol. w start up z branży IT Security – Tanium oraz 100 mln dol. w firmę zajmującą się bezpieczeństwem internetowym – Zscaler.