Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) rozstrzygnęło kolejne postępowania na sumę ok. 2 mln zł brutto w ramach rozbudowy infrastruktury informatycznej ministerstwa na potrzeby projektu Eureka.

MF rozbudowuje macierze

Resort postanowił rozbudować macierze Huawei. W dwóch przetargach dotyczących tych rozwiązań zwycięzcą okazało się Symmetry. Zawarto umowy ze spółką, w sumie o maksymalnej wartości ponad 1 mln zł brutto.

Przedmiotem pierwszej umowy jest rozbudowa przestrzeni dyskowej macierzy Huawei OceanStor 5600 v5 o co najmniej 60 TiB oraz zapewnienie większej wydajność sprzętu dzięki zainstalowaniu dodatkowych kontrolerów.

Symmetry złożyło jedyną ofertę w postępowaniu na kwotę 489,5 tys. zł. CIRF gotów był przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w sumie ponad 650 tys. zł.

Kolejne zamówienie dotyczy rozbudowy dwóch macierzy dyskowych Huawei Dorado 6000 v3 zlokalizowanych w Ośrodku Przetwarzania w Radomiu oraz Ośrodku Przetwarzania w Warszawie (NBP), poprzez zwiększenie przestrzeni dyskowych każdego urządzenia o 20 TiB.

Także w tym przetargu Symmetry nie miało konkurentów, składając ofertę o łącznej wartości 666 tys. zł. Budżet CIRF na ten cel wynosił 1,06 mln zł oraz blisko 0,3 mln zł na opcję.

Symmetry jest odpowiedzialne za instalację  i konfigurację dostarczonego sprzętu oraz jego integrację ze środowiskiem klienta. W przypadku obu projektów spółka udzieli 36-miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone komponenty i oprogramowanie. Wykonanie przedmiotu podpisanych umów nastąpi w terminie do 40 dni od daty ich zawarcia.

Serwery dla Eureki

W kolejnej inwestycji Ministerstwa Finansów na potrzeby projektu Eureka wybrano wykonawcę w przetargu na zakup serwerów.

Okazał się nim MBA System, który złożył ofertę z najniższą ceną (393,9 tys. zł).

Wykonawca dostarczy 4 serwery stelażowe x86-64 z 48-rdzeniowym procesorem wraz z 3-letnią gwarancją. CIRF gotów był wydać na to 615 tys. zł brutto.

W tym przetargu konkurencja była spora. Oprócz MBA System oferty złożyli: ADT Group (399,5 tys. zł), Decsoft (417,4 tys. zł), DS Comp Sylwia Dulak (447,7 tys. zł), S&T Poland (460 tys. zł), Format (424,5 tys. zł), Comtegra i Symmetry.

CIRF odrzucił oferty ADT, a także Comtegry i Symmetry.

Cena miała 60 proc. wagi w kryteriach wyboru, a 40 proc. – termin dostawy sprzętu.

Resort wirtualizuje się

W przetargu na potrzeby projektu Eureka wybrano wykonawcę w postępowaniu na dostawę oprogramowania VMware vSphere, NSX i SRM lub równoważnego wraz z usługą wsparcia na 36 miesięcy.

Zwycięzcą okazał się IT Solution Factor z ceną 470,8 tys. zł. Cena miała 60 proc. wagi przy wyborze, a czas dostawy – 40 proc. Zamówienie obejmuje kilkanaście różnych licencji VMware’a.

Pozostałe oferty złożyli Comtegra (476,8 tys. zł) i MBA System (487,8 tys. zł). Ta druga oferta została odrzucona.

 

„Celem projektu Eureka jest usprawnienie funkcjonowania resortu finansów w obszarze back-office poprzez optymalizację i cyfryzację procesów wytwarzania, udostępniania i rozpowszechniania informacji na temat jednolitego i aktualnego stanowiska organów administracji skarbowej w zakresie sposobu interpretowania i stosowania przepisów prawa podatkowego i celnego” – wyjaśnia Paweł Bociąga, prezes Symmetry.