Surfland Systemy Komputerowe z Wrocławia w II kw. br. zwiększył przychody netto ze sprzedaży do 1,069 mln zł z 0,7 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. Miał 42 tys. zł straty netto wobec niecałe 33 tys. zł na minusie rok wcześniej. Spółka pozyskała 0,8 mln zł z emisji akcji.

Działający od 1998 r. integrator systemów, który ostatnio realizował projekty obejmujące serwery, sieciówkę, systemy wideokonferencyjne, kilka miesięcy temu zdecydował o zasadniczym zwrocie w strategii i wejściu w nową działalność.

Pod koniec lipca 2020 r. SSK podpisał z VRScreens, dostawcą aplikacji VR i AR, porozumienie (term sheet), zakładające przejęcie tej spółki przez Surfland. Z kolei wspólnicy VRScreens staną się udziałowcami Surflandu. W wyniku transakcji powstanie nowy podmiot pod nazwą VR Factory SA, który będzie prowadził działalność związaną z tworzeniem, promocją i dystrybucją gier i aplikacji marketingowych B2C lub B2B wykorzystujących VR i AR (wirtualna i rozszerzona rzeczywistość). Do końca października br. ma być gotowy plan połączenia, który określi m.in. parytet wymiany udziałów w VRScreens na akcje Surflandu.

W lutym br. spółka poinformowała wyborze opcji strategicznej polegającej na połączeniu SSK z innym podmiotem. Przegląd opcji ruszył w grudniu 2019 r.

„Zmieniające się niekorzystnie w ostatnich kilkunastu miesiącach uwarunkowania rynkowe w naszej branży ograniczyły bowiem w istotny sposób możliwość zwiększenia rentowności dotychczas prowadzonej przez nasz zespół w obecnej formie i strukturze organizacyjnej” – uzasadniał w czerwcu br. decyzję o wejściu w biznes VR/AR Bogusław Bartoń, prezes Surfland Systemy Komputerowe.

W ramach przygotowań do fuzji do spółki VRScreens poprzednio wniesiono działalność firmy VR Factory Sławomir Matul, która działała od 4 lat.

IDC ma bardzo pozytywną prognozę rozwoju światowego rynku AR i VR – średni roczny wzrost ma wynieść blisko 77 proc. w latach 2019–2024, do sumy przychodów 136,9 mld dol. w 2024 r.

Jednak w tym roku z powodu Covid-19 popyt znacznie wyhamował. W Europie wartość rynku AR/VR w 2020 r. oceniono na 1,6 mld dol., redukując o 58 pkt proc. przewidywania zwiększenia obrotów sprzed pandemii.