Surfland Systemy Komputerowe wybrał opcję strategiczną, polegającą na połączeniu spółki z innym podmiotem w drodze przejęcia przez tę firmę – uchwałę w tej sprawie podjął zarząd spółki. Jednocześnie zaznacza, że na razie nie podjęto żadnej decyzji, związanej z wyborem konkretnego podmiotu do udziału w realizacji tego planu.

Zanim dojdzie do przejęcia, podstawowa działalność spółki zostanie wydzielona do nowo powołanego podmiotu.

Walne zgromadzenie ma podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZPC) w postaci wyodrębnionego "Działu realizacji projektów i usług IT”. Zostanie on przeniesiony do nowo utworzonej spółki. Zarząd zleci na zewnątrz wycenę wartości tego biznesu.

„Przewidujemy, że proces przeniesienia ZCP-u do nowo powołanego podmiotu zajmie nam ok. sześciu miesięcy, a cały proces związany z połączeniem z innym podmiotem powinien zakończyć się późną jesienią tego roku.” – informuje Bogusław Bartoń, prezes Surfland Systemy Komputerowe.

Wyjaśnia, że podejmując decyzję o wyborze opcji strategicznej zarząd kierował się przede wszystkim oceną prawdopodobieństwa szybkiego wzrostu w najbliższych 2-3 latach, który umożliwiłby wypracowywanie dodatnich wyników finansowych i oczekiwanych zysków.

Surfland w grudniu ub.r. informował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Oprócz połączenia z innym podmiotem rozważano stworzenie grupy kapitałowej lub budowę i rozwój działu systemów multimedialnych.

Jak wyjaśniał wówczas prezes Surfland Systemy Komputerowe, Bogusław Bartoń, nowa strategia jest odpowiedzią na duże zmiany na rynku w ostatnich latach.

Po trzech kwartałach 2019 r. SSK wypracował 2,29 mln zł przychodów ze sprzedaży.