Surfland Systemy Komputerowe rozważa połączenie z innym podmiotem, stworzenie grupy kapitałowej lub budowę i rozwój działu systemów multimedialnych – poinformowała spółka. W najbliższych tygodniach zamierza analizować opcje strategiczne.

Zarząd podjął taką decyzję „w wyniku oceny aktualnej sytuacji spółki oraz analizy trendów i perspektyw rozwoju rynku IT” – informuje SSK.

Brane pod uwagę są trzy opcje.

Jedną z nich jest dokapitalizowanie spółki poprzez prywatną emisję akcji. Środki zostałyby przeznaczone na budowę i rozwój dział systemów multimedialnych, w tym AR (rozszerzona rzeczywistość).

SSK rozważa także połączenie z innym podmiotem. Fuzja miałaby nastąpić w drodze przejęcia przez ten podmiot, po uprzednim wydzieleniu podstawowej działalności spółki do nowo powołanej organizacji.

Analizowane będzie także stworzenie grupy kapitałowej z SSK jako podmiotem dominującym i wydzielenie dotychczasowej działalności IT do podmiotu zależnego.

Trendy się zmieniły

„Otoczenie rynkowe i trendy w branży IT uległy istotnym zmianom w ostatnich latach, dlatego musimy określić naszą strategię rozwoju na kolejne lata” – wyjaśnia Bogusław Bartoń, prezes zarządu Surfland Systemy Komputerowe.

Zarząd spółki zaznacza, iż obecnie żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zapadnie w przewidywalnej przyszłości.

Na początku 2019 r. integrator wszedł w nowy biznes: rozpoczął sprzedaż w segmencie związanym z usługami ochrony danych (m.in. wdrażanie systemów kontroli dostępu, przygotowywanie rozwiązań i procedur archiwizacji, tworzenie kopii zapasowych, usługi trwałego kasowania i utylizacji nośników, audyty bezpieczeństwa, szkolenia, doradztwo).

W sierpniu 2019 r. SSK pozyskała nowego inwestora finansowego – fundusz kapitałowy Beskidzkie Biuro Inwestycyjne, który objął ponad 5 proc. akcji.

W ostatnim czasie SSK realizowała pierwszy etap projektu rozbudowy infrastruktury IT w polskim oddziale międzynarodowej firmy specjalizującej się w produkcji urządzeń i systemów automatyki przemysłowej. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 185 tys. zł netto.

W III kw. br. spółka zawarła umowę z Województwem Dolnośląskim – Biurem Obsługi Urzędu Marszałkowskiego na dostawę i montaż UPS oraz wymianę gniazd elektrycznych 230V infrastruktury MIT. Łączna wartość projektu to blisko 129 tys. zł.

Po trzech kwartałach 2019 r. SSK wypracował przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2,29 mln zł, co oznacza spadek wobec analogicznego okresu 2018 r. (2,55 mln zł). Osiągnięto zysk EBITDA w wysokości 94 tys. zł.  

SSK miał blisko 100 tys. zł straty netto po 3 kwartałach 2019 r., co oznacza poprawę wobec analogicznego okresu ub.r., gdy strata sięgała 290 tys. zł. Również wynik na sprzedaży oraz działalności operacyjnej były na minusie w tym i poprzednim roku po 3 kwartałach.