Dyscyplinarne zwolnienie przewodniczącego organizacji związkowej w Sii Polska, Krystiana Kosowskiego, ściągnęło na koncern kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy. Otóż Główny Inspektor Pracy wydał Okręgowemu Inspektorowi w Warszawie polecenie przeprowadzenia pilnej kontroli w spółce w sprawie zwolnienia Kosowskiego. Pismo GIP do posła Adriana Zandberga z informacją o podjętej decyzji publikuje Związkowa Alternatywa (jest to odpowiedź inspektora na wcześniejsze pismo posła).

Krystian Kosowski w rozmowie z Piotrem Szumlewiczem, przewodniczącym Związkowej Alternatywy, w programie „Czas na związki” podzielił się też sugestią sprawdzenia przez PIP zgłoszeń do komisji etyki w firmie. „Będziemy w tej sprawie z pomocą inspekcji pracy działać” – zapowiedział.

Z dokumentów udostępnionych w sieci wynika, że Sii zwalniając Krystiana Kosowskiego powołała się na art. 52 par. 1 kodeksu pracy (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika).

Prezes Sii Gregoire Nitot w oficjalnym stanowisku stwierdził, że Krystian Kosowski nie został zwolniony z powodu założenia związku, lecz działania przeciwko firmie.

Jednak w ocenie Związkowej Alternatywy zastosowany tryb narusza szereg ustaw (o związkach zawodowych, kodeks pracy, kodeks karny), jak też Konstytucję RP (art. 12 oraz art. 59).

Sprawa prawdopodobnie będzie miała swój dalszy ciąg przed sądem.