Pilicka Telefonia zakończyła wdrożenie systemu Insoft CRM. System oparty jest na platformie Lotus Notes. Insoft CRM wspiera obsługę klientów, automatyzuje obieg dokumentów oraz koordynuje działania handlowe operatora telekomunikacyjnego. Dane gromadzone na serwerze AS/400 dostępne są zarówno w centrali jak i w oddziałach.