Na rynku internetowym pojawił się kolejny inkubator – Net Investment. Inwestuje on w projekty działające na zasadach starej gospodarki, wykorzystujące Internet jako medium lub kanał dystrybucyjny. Celem Net Investment jest pełna pomoc w tworzeniu nowych firm zamierzających działać w branży teleinformatycznej, wykorzystujących najnowsze rozwiązania i technologie informatyczne. Prezesem Net Investment został Arkadiusz Kuich – współzałożyciel i do niedawna prezes Internet Idea.
Net Investment w swojej strategii koncentruje się na projektach spełniających cztery wymogi:
– oryginalność projektu co najmniej na skalę Polski, z potencjalną możliwością ekspansji globalnej,
– realność biznesu w oparciu na wiarygodnym planie rozwoju firmy z maksymalną szansą odniesienia sukcesu,
– partnerstwo merytoryczne lub technologiczne zdobywane już na wczesnym etapie rozwoju,
– ocena szansy wyjścia z inwestycji poprzez znalezienie inwestora strategicznego.

W tworzonych spółkach Net Investment staje się większościowym udziałowcem. W zamian za to zapewnia znajomość branży, może w swojej siedzibie udostępnić biurko i komputer, przygotowuje biznesplan, buduje strukturę organizacyjną, wdraża system obiegu dokumentów, znajduje partnerów oraz kapitał. Po okresie inkubacji, który trwa od 9 do 12 miesięcy, wprowadzany będzie do spółki inwestor strategiczny.
Obecnie trzy projekty są już na etapie realizacji, kolejne siedem pomysłów przechodzi proces weryfikacji. Jeszcze w tym roku inkubator powinien rozpocząć realizację co najmniej 10 projektów.