Infovide przystąpiło do programu TCO Alliance (Total Cost of Ownership) firmy Gartner. Metodyka TCO będzie wykorzystana w ramach oferowanego przez firmę programu doradczego ValueIT! pozwalającego wycenić i zarządzać inwestycjami informatycznymi. Infovide będzie korzystało ze wsparcia, szkoleń oraz oprogramowania narzędziowego TCO Manager.
W programie TCO Alliance mogą uczestniczyć firmy doradcze, sprzedawcy oprogramowania i integratorzy. Analizy TCO służą określaniu ilościowego kosztu związanego z użytkowaniem zasobów informatycznych. Obejmują koszty bezpośrednie (koszty sprzętu i oprogramowania, administracji systemami, serwisu, wsparcia technicznego dla użytkownika, komunikacji i rozwoju) i pośrednie związane m.in. z przerwami w funkcjonowaniu systemu.