Obowiązek informacyjny dotyczy wprowadzających sprzęt na rynek, czyli zarówno producentów, jak i importerów, ale także zbierających zużyty sprzęt, czyli sprzedawców. Muszą oni powiadomić GIOŚ o tym, ile nowych urządzeń wprowadzili na rynek w pierwszym półroczu 2011 roku, a także podać ich masę. Również do tego czasu muszą przedstawić sprawozdanie o tym, ile zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udało im się zebrać przez pierwsze sześć miesięcy. Te obowiązki wynikają z ustawy z o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) i należy je wypełniać dwa razu w roku (za kolejne półrocze – do 15 marca roku następującego po roku, którego dane dotyczą).