Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w marcu br. do prokuratora generalnego skierowało CBA. Był to rezultat kontroli zamówień na usługi i sprzęt IT w resorcie w latach 2007 – 2013. Podejrzenie popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przy zamówieniach publicznych dotyczy dwóch osób – byłych pracowników ministerstwa. Wartość zamówień, w których wykryto nieprawidłowości, to ponad 100 mln zł. CBA weszło do MS na prośbę szefów resortu, gdzie przeprowadzono wewnętrzną kontrolę. Minister Marek Biernacki przyznał wtedy, że zdziwiła go ilość zamówień z wolnej ręki. Sprawa dotyczy m.in. wartego ponad 130 mln zł zamówienia na Centrum Świadczenia Usług Rejestrowych (udostępnienie rejestrów sądowych w formie elektronicznej).