W dniu 16 marca br. Indata S.A. złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Dzień wcześniej wnioski o upadłość złożyły dwie firmy zależne: Indata Cities oraz Indata Utilities. Obie mają siedziby w Katowicach.

Indata ma problem z płynnością finansową i regulowaniem zobowiązań. Dwa dni temu zarząd uprzedzał, że przygotowuje wniosek o upadłość lub o restrukturyzację. Kłopoty grupy pogłębiło wezwanie banku BGŻ BNP Paribas do spłaty ponad 4,7 mln zł długu. Ponadto okazało się, że ubiegłoroczny wynik obciąży ok. 22 mln zł odpisów.

Zarząd Indata S.A. podkreśla, że decyzja o złożeniu wspomnianych wniosków ma na celu przede wszystkim ochronę interesów wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy spółki, a także umożliwienie prowadzenia dalszej działalności operacyjnej.

Według kierownictwa grupy wpływ na to, czy i w jakiej formie będzie toczyło się postępowanie przed sądem, może mieć potencjalne porozumienie z bankami, dotyczące dalszego finansowania grupy kapitałowej. Spółka informowała wcześniej o rozmowach w tej sprawie.

Zarząd Indaty zapewnia, że spółka nadal prowadzi bieżącą działalność, obsługuje klientów i realizuje kontrakty.