Indata S.A. ponownie złożyła w warszawskim Sądzie Rejonowym wniosek o ogłoszenie upadłości. Poprzednie pismo w tej sprawie, które wpłynęło do sądu w połowie marca br., zostało zwrócone spółce. Według niej sąd dopatrzył się niedopełnienia wymogów formalnych.

Spółka uznaje stanowisko sądu za nieuzasadnione. Twierdzi, że mogłaby się od niego odwołać, ale przedłużyłoby to całe postępowanie. Zarząd zdecydował więc 10 maja o ponownym złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.

Indata S.A. złożyła w marcu br. wniosek o upadłość z powodu problemów z płynnością finansową i regulowaniem zobowiązań.

Banki zażądały spłaty zobowiązań od samej Indaty lub spółek z grupy, o pieniądze zaczęli upominać się także obligatariusze. Spółka wstrzymała wypłatę odsetek od obligacji wartych 1 mln zł. KNF zdecydowała o zawieszeniu notowań akcji Indaty na giełdzie.

W marcu br. wnioski o ogłoszenie upadłości złożyły także spółki z grupy: Indata Cities i Indata Utilities, a w kwietniu br. również spółka Positive Power.