Warszawski Sąd Rejonowy 24 sierpnia ogłosił upadłość Indata S.A. Wyznaczono sędziego – komisarza i syndyka. Wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenie wierzytelności, licząc od daty ukazania się postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Indata S.A. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości w marcu br. Sąd dopatrzył się jednak niedopełnienia formalności i w maju br. zwrócił pismo w tej sprawie. Wówczas zarząd natychmiast przekazał do sądu kolejny wniosek o upadłość.

Szybko rosnąca w ostatnich latach grupa ma problem z płynnością finansową. Wiosną umowy kredytowe wypowiedziały banki. O przedterminowy wykup wystąpili obligatariusze. W sumie różni wierzyciele zażądali od spółek z grupy szybkiej spłaty kilkunastu mln zł.
 
Obok Indata S.A. do sądu o ogłoszenie upadłości zwróciły się spółki zależne: Indata Cities, Indata Utilities oraz Positive Power.

W sierpniu br. katowicki sąd oddalił wniosek o upadłość Indata Cities i wszczął wobec tej spółki postępowanie układowe. Zarząd uznał, że jest szansa na spłatę długów i kontynuację działalności firmy.

Ciemne chmury zbierały się nad Indatą już od dłuższego czasu. Zysk grupy w 2016 r. znacznie spadł (o około połowę), co wyjaśniano transformacją i inwestycjami. Raportu finansowego za 2017 r. dotąd nie opublikowano. Zarząd poinformował natomiast, że wynik finansowy obciąży ok. 22 mln zł odpisów na należności oraz związanych z przeszacowaniem wartości spółki.