Syndyk Indaty wystawił na sprzedaż ruchomości spółki, zgodnie z postanowieniem ze stycznia br. Nie udało się bowiem znaleźć kupca na całe przedsiębiorstwo. Indata SA jest w upadłości od sierpnia 2018 r.

Na początek na nabywców czekają komputery, meble i pojazdy z masy upadłości spółki, a także prawa majątkowe (udziały i akcje). Syndyk zamieścił ogłoszenia o sprzedaży na portalach internetowych. Czeka na oferty do 28 marca br.

Np. cztery pojazdy (3 auta i skuter) syndyk wystawił na sprzedaż w sumie za 54 tys. zł. W dniu ogłoszenia upadłości w ub.r. Indata SA miała ponad 34 mln zł zobowiązań i rezerw na zobowiązania.