Obligatariusze zażądali od Indaty spłaty w ciągu 7 dni 1,022 mln zł wierzytelności plus 31 tys. zł odsetek. Wezwanie przesłała reprezentująca ich kancelaria adwokacka. Ostrzega, że jeżeli należności nie zostaną uregulowane w terminie, podejmie działania w celu uregulowania zobowiązań z majątku spółki, do łącznej kwoty 1,54 mln zł. Powołuje się na złożone przez spółkę w ub.r. oświadczenie o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego.

Indata w marcu br. i ponownie w maju br. złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na problemy z płynnością finansową. Zawiesiła wypłatę odsetek od obligacji, twierdząc, że nie ma to środków. Już wcześniej otrzymała od poszczególnych obligatariuszy wezwania do przedterminowego wykupu. Teraz reprezentująca ich kancelaria prawna działa w ich imieniu jako administrator zabezpieczeń obligacji.