Rozpoczął się kolejny rozdział dla upadłej spółki. Sędzia komisarz na wniosek syndyka odstąpił od sprzedaży przedsiębiorstwa Indata SA jako całości. Zezwolił natomiast na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości i praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości. W końcu grudnia ub.r. została złożona w sądzie lista wierzytelności.

Indata SA jest w upadłości od 23 sierpnia 2018 r. Na początku br. warszawski sąd ustanowił kuratora sądowego spółki.

W 2018 r., w okresie od 1 stycznia do 23 sierpnia strata netto Indaty wyniosła niemal 2,5 mln zł przy 3 mln zł przychodów. Jeszcze w 2016 r. grupa osiągnęła 150 mln zł przychodów i 3 mln zł zysku netto.

Według danych syndyka z końca ub.r., w dniu ogłoszenia upadłości Indata miała ponad 34 mln zł zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku trwałego sięgała ponad 620 tys. zł.