Tomasz Laszuk złożył w dniu 19 października rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu Indata SA. Był w nim od ub.r. Wcześniej kierował Indata Solutions (dawny InfoLAN) – spółką, która w 2014 r. dołączyła do grupy kapitałowej Indata.

We wrześniu br. z funkcji prezesa Indata SA zrezygnował Leszek Tomica. Tym samym odeszli obaj menedżerowie dwuuosobowego zarządu spółki.

Indata SA jest w upadłości, którą 24 sierpnia ogłosił warszawski Sąd Rejonowy. Wyznaczył wówczas sędziego – komisarza, jego zastępcę oraz syndyka. Spółka po raz pierwszy wnioskowała o ogłoszenie upadłości w marcu br. w związku z problemami z płynnością finansową. Banki wypowiedziały Indacie lub spółkom zależnym umowy kredytowe, a obligatariusze domagali się przedterminowego wykupu obligacji.

Jedna ze spółek grupy, Indata Cities, jest natomiast od sierpnia br. w procesie restrukturyzacji zgodnie z decyzją katowickiego sądu. Liczy na układ z wierzycielami.