Ośrodek rozpoczął działalność we wrześniu. Na początek w programie znalazły się warsztaty obejmujące ofertę Działu Edukacji Incomu (sprzęt i oprogramowanie dla placówek oświatowych). W planach są szkolenia dotyczące m.in. serwerów Microsoftu.