Według zarządu grupy kapitałowej wydzielenie nowego podmiotu ma wzmocnić dotychczasową pozycję firmy i umożliwić jej dynamiczny wzrost.
 
Dalszy rozwój grupy Impakt ma przebiegać dwukierunkowo. Po pierwsze spółka zamierza kontynuować i zacieśniać współpracę ze swoimi obecnymi partnerami. Drugim celem strategicznym jest rozwój centrum logistycznego, którego pierwszym etapem będzie rozbudowa obecnego centrum dystrybucji poprzez zwiększenie powierzchni magazynowej.