Wniosek o upadłość oraz wniosek restrukturyzacyjny zostały złożone 16 marca w Sądzie Rejonowym w Warszawie. Zarząd wyjaśnia, że zamierza uzdrowić spółkę poprzez postępowanie restrukturyzacyjne (układowe), natomiast jednoczesne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynika z obowiązujących przepisów.

We wrześniu ub.r. Imagis złożył wniosek o upadłość układową, ale sąd nie zgodził się na to, uzasadniając że majątek spółki nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania.

Z kolei w dniu 15 marca w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie z powództwa Imagisu przeciwko byłemu prezesowi, Marcinowi Niewęgłowskiemu.

Spółka domagała się od niego 0,9 mln zł, uzasadniając, że taką kwotę przelał w październiku 2014 r. z konta firmy na swój prywatny rachunek. Sąd uznał racje spółki i zasądził na rzecz Imagisu 0,9 mln zł plus odsetki. 
 
Jednocześnie sąd oddalił powództwo Marcina Niewęgłowskiego, który żądał od spółki wynagrodzenia za październik 2014 r., w kwocie 0,959 mln zł oraz odszkodowania za zwolnienie go z funkcji prezesa.

Wyrok nie jest prawomocny.