Imagis pozwał firmę ubezpieczeniową Allianz. Domaga się od niej 31,1 mln zł za szkody majątkowe, spowodowane według spółki przez byłego prezesa, Marcina Niewęgłowskiego. Menedżer był ubezpieczony w Allianz, a roszczenie obejmuje tzw. nieprawidłowe zachowania osoby ubezpieczonej. We wrześniu ub.r. międzynarodowa firma odmówiła jednak wypłaty odszkodowania. Imagis poinformował o roszczeniu w 2016 r.

Imagis domaga się rekompensaty za takie „nieprawidłowe zachowania” byłego prezesa jak inwestycja w GPS Konsorcjum i udzielenie finansowania na rzecz grupy kapitałowej PC Guard,

GPS Konsorcjum było spółką zależną Imagisu, przejętą ostatecznie w całości w 2012 r. kosztem 22 mln zł. Niewielka firma, która miała 16 mln zł przychodów, błyskawicznie rozwinęła handel smartfonami na dużą skalę. W 2013 r. osiągnęła 1,5 mld zł obrotów. W 2015 r. skarbówka stwierdziła, że GPSK uczestniczył w karuzelowych transakcjach mających na celu wyłudzenia VAT jako tzw. „bufor”. Zażądała uregulowania 300 mln zł podatku. Na początku 2016 r. Imagis sprzedał obciążoną spółkę za symboliczną złotówkę.

Niedawno Imagis wygrał w sądzie z byłym prezesem, który ma zapłacić 0,9 mln zł na rzecz spółki.