Analitycy DM IDM zwracają uwagę, że chociaż AB jest największym dystrybutorem sprzętu komputerowego w Europie Środkowo-Wschodniej, to jednak od kilku miesięcy spółka boryka się z pogarszającymi się marżami i spadkiem rentowności z powodu rosnącej konkurencji.

DM IDM SA prognozuje, że na koniec roku obrotowego 2012/13 zysk netto AB wyniesie 41,7 mln zł, a w kolejnym roku wzrośnie do 49,1 mln zł. W roku obrotowym 2011/12 spółka miała 47,9 mln zł zysku netto.

Przychody grupy w roku 2012/13 mają wynieść 5,465 mld zł, w kolejnym roku 6,537 mld zł, a w roku 2011/12 wyniosły 4,338 mld zł.

W dniu wydania raportu kurs akcji AB wynosił 20,80 zł.