Według prognozy firmy badawczej przychody na rynku UCaaS na zachodzie Europy zwiększą się z 84,6 mln dol. w 2013 r. do 643,7 mln dol. w 2018 r., co oznacza średnią roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 50,1 proc. Za dużym popytem mają stać organizacje z ofertą skierowaną do użytkowników końcowych, zwłaszcza te modernizujące infrastrukturę. Unified Communications as a Service to stosunkowo nowe zjawisko na rynku, widoczne od ok. 2 lat. Zaczęło się upowszechniać dzięki chmurze – wraz z rozwojem cloud computingu i hostowanych usług telefonii IP. Popularności UCaaS ma sprzyjać dążenie do poprawy komunikacji i współpracy w firmach, przy jednoczesnym ograniczaniu jej kosztów. 

Według IDC z UCaaS można korzystać zarówno w chmurze publicznej, jak i prywatnej. Zdaniem firmy badawczej ze względu na łatwość wdrożenia i niskie koszty tego rodzaju usługi będą zamawiać w najbliższym czasie przede wszystkim małe i średnie firmy. Duże organizacje mają optować za rozwiązaniami hybrydowymi, obejmującymi zarówno systemy do komunikacji wdrażane w ramach organizacji, jak i dostępne w chmurze.