Wydatki na infrastrukturę obliczeniową i pamięciową do wdrożeń w chmurze, w tym środowisk dedykowanych i współdzielonych, wzrosły w pierwszym kwartale 2022 o 17,2 proc. (rok do roku), osiągając poziom 18,3 mld dol. Natomiast inwestycje w infrastrukturę niezwiązaną z chmurą zwiększyły się w I kw. 2022 o 9,8 proc. – do 14,8 mld dol, a ich wzrost utrzymuje się już piąty kwartał z rzędu. 

Prezentowane w raporcie IDC „Worldwide Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker: Buyer and Cloud Deployment” dane potwierdzają kontynuację trwającego od pewnego czasu trendu silnego wzrostu wydatków na produkty infrastrukturalne zarówno wśród dostawców usług, jak i w przedsiębiorstwach. I to pomimo ograniczonej podaży niektórych komponentów systemu i zakłóceń łańcucha dostaw.

Wydatki na współdzieloną infrastrukturę chmurową osiągnęły w I kw. 12,5 mld dol, co oznacza wzrost o 15,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. IDC spodziewa się, że popyt na współdzieloną infrastrukturę chmurową będzie stale rosnąć i w 2022 roku po raz pierwszy wydatki na nią przewyższą wydatki na infrastrukturę niezwiązaną z chmurą. Wydatki na dedykowaną infrastrukturę chmurową wzrosły w omawianym okresie o 20,5 proc., do 5,9 mld dol. W przypadku tej ostatniej niemal połowa (47,8 proc.) została wdrożona w siedzibie klienta.

IDC prognozuje, że przez cały rok 2022 wydatki na infrastrukturę chmurową wzrosną w porównaniu ubiegłym rokiem o 22 proc. – do 90,2 mld dol, co przekłada się na najwyższą roczną stopę wzrostu od 2018 r. Z kolei zakupy infrastruktury niezwiązanej z chmurą wzrosną o 1,8 proc. do 60,7 mld USD. Zwiększona prognoza dla obu segmentów jest częściowo spowodowana presją inflacyjną i spodziewanymi wyższymi cenami systemów w 2022 r., a także poprawą funkcjonowania łańcucha dostaw w drugiej połowie roku. Analitycy prognozują, że sprzedaż współdzielonej infrastruktury chmurowej wzrośnie w 2022 roku o 24,3 proc. – do 63,9 mld dol, a wydatki na dedykowaną infrastrukturę chmurową wzrosną o 16,8 proc. – do 26,3 mld dol.

W dłuższej perspektywie (prognoza dla lat 2021-2026) IDC spodziewa się, że  wydatki na infrastrukturę obliczeniową i pamięciową dla chmury obliczeniowej osiągną średnią roczną stopę wzrostu 14,5 proc., co przełoży się na sumę 145,2 mld dol w 2026 r. Ma to wtedy stanowić 69,7 proc. wszystkich wydatków na infrastrukturę obliczeniową i pamięci masowej.

Wzrost następuje pomimo ograniczonej podaży niektórych komponentów systemu i zakłóceń łańcucha dostaw.